Artista

PLÀSTIC

Josep Ribera Turu, artista multidisciplinari, pintor, ceramista, poeta i escultor, concep la seva obra com un extens procés interior, recorregut iniciàtic en l’art, en el qual no només és l’obra en si de l’artista el que el fa capaç d’assumir aquesta categoria, sinó la introspecció de cada pas i cicle. La seva obra gràfica constitueix un nexe equilibrat entre el seu ésser, que busca explorar i expressar en el temps social en què transcorre la seva experiència o contemporaneïtat, la seva tasca estètica. Realitats que uneix per fer, de l’exercici de l’art, una tasca de servei a la comunitat. Una manifestació amb força i unitat, alhora serena i reflexionada en el seu Manifest íntim sobre l’Art, amb un sentit estètic, tota ella, propera als corrents orientals de concepció zen. Una pintura en la dinàmica del buit, la taca i la llum.