Title Image

Obra

GRÀFICA

Tachisme Germinal

L’autor s’inhibeix a intitular les obres en favor de la lliure interpretació de l’observador. (O.F.C.T.) De l’anglès, Observer Freely Created Títol, títol creat lliurement per l’observador. En l’índex del Manifest, en el concepte inhibició per a intitular i Explicita numeració podreu llegir els meus motius i proposta.

La OBRA GRÀFICA pertany a la categoria de Tachisme Germinal i es presenta en llenços Canvas i paper, tots dos 100% cotó de l’empresa alemanya Hahnemühle.

El contingut “informatiu” de qualsevol missatge, sigui escrit o plàstic ve donat pel grau d’organització que s’ha conferit a l’obra. Informació organitzada que equival a ordre estètic. No obstant això, els meus gestos, el fet de fluir espontani, la meva alògica acció sobre l’obra en inici, aspira a deixar manifestar pura llibertat (m’allibero de l’exercici de la ment de la qual sé ja per endavant, els seus resultats; previsibilitat).