AMOR

AMOR

L’exercici de l’art m’unifica l’ésser, ja que el goig de crear és molt proper a l’energia de l’amor.

(*) Aquesta energia m’ofereix llibertat, serenor i saviesa perquè em deixa discernir. La llibertat deixa créixer l’especial que jo sóc. L’únic que jo sóc, insubstituible en l’ordre universal. Bé, cada u ho som d’únics!