CREATIVITAT

CREATIVITAT

El fet creatiu depassa els vehicles o suports artístics. És inherent a les potències humanes com éssers evolutius. Manifestat unes vegades en la més pura subtilitat i altres coberts d’intenses densitats.El fet creatiu, envoltat de tantes i variades circumstàncies (història, religió, estètiques personals, socials, etc) s’obre com el poderós gest de la vida en el fet d’existir inexorable. El fet creatiu és l’esquelet i el sistema nerviós, per fer servir algunes estructures de metàfora, de l’existència i de l’art, essència i destil·lació dels moviments més sublims que l’ànima humana genera per sobreviure com a tal. Hauria pogut escriure, viure com a tal.

Accions sobretot d’exercicis de llibertat, d’exercici de coneixement, i exercici de voluntat o determinació, d’exercici pràctic i físic, en el fer artístic per experimentar amb els conceptes més abstractes com la bellesa, l’ordre, el ritme, l’harmonia, la transgressió, etc. I els concrets; la forma, el volum, l’espai, els missatges més discursius, etc i els materials per dur-ho a terme, el cos, la paraula, les pintures, diferents materials, etc o sigui tots els ingredients o elements d’aquest ingent cos energètic que denominem Art. Elements, tots estretament relacionats amb la idea central d’expressar emocions, idees, esdeveniments, fets, successos interiors, etc

I tot aquest cúmul s’ha de plasmar i expressar en suports, siguin digitals o físics. Fins hi tot aprofitant els propis cossos. Intueixo que estem imaginant una nova concepció d’art. L’art per inundació, fent art de tot el que es poguí.(floodart?) Qualsevulla excusa és bona per fer-ne. Un moviment generalitzat d’aprofitament dels recursos de la descoberta, el canvi, la transgressió, de provocar bellesa, de comunicar-nos, etc, tot en un esforç per inundar amb aquesta energia que la sentim viva dins nostre i que necessitem trobar espai vuit, vacuïtat, per “dibuixar” en ella. El següent pas serà acceptar la inundació de la bellesa natural com a art pur. La naturalesa persistent i determinada ens en dóna exemple.