EXPLÍCITA NUMERACIÓ

EXPLÍCITA NUMERACIÓ

És per aquesta qüestió, que explicava en l’apartat d’emergències, que em plantejo no donar títols èxplicits a les obres, ja que amb això limitaria a l’espectador. Vull que ell sigui intèrpret de primera mà. Amb aquesta acció accedirà a la co creació amb mi, i serà lliure de la meva opinió. Un espectador pot esdevenir autor més influent, que el propi autor material de l’obra. Sempre en i dins la seva pròpia percepció. Per tant, decideixo numerar les per a la seva identificació. Pot semblar fred i distant, però repeteixo, estic oferint llibertat d’interpretació a l’espectador. Una informació prèvia, sens dubte influiria en el visionament. En un inici, se sentirà mancat d’informació, com estafat per no rebre totes les dades, però això el conduirà a una actitud pro-activa.
Ell serà cocreador amb mi, i ho serà perquè amb imaginació, captarà, definirà i construirà tots els elements creatius per fer de l’obra contemplada el seu propi món, la seva pròpia obra. També és probable que, mogut per l’interès investigui sobre l’autor, la qual cosa crearà vincles artista-espectador. L’espectador com deia abans, captarà no conscientment en una primera fase, més endavant veurem si, a poc a poc, capta, alguna cosa més com, per exemple, l’emergència de l’obra. O sigui, les emocions del pintor, el seu psiquisme, la intenció anímica o espiritual. Les càrregues energètiques que subjauen en una imatge, són de variada freqüència, i com a tals, de diferent percepció.( qualificacions de graus distints tant; físics, mentals, emocionals i espirituals ). Aquestes han estat elaborades, conscientment o no, però el que jo anomeno, les seves càrregues de profunditat, no oblidem que actuen sempre.