GIF ART I DIGITAL

GIF ART I DIGITAL

Materials per fer art, ho són tots. Com a tals, vull fixar-me en els que d’una manera genèrica denominaré digitals. Les tècniques fotogràfiques, visuals, de xarxa, d’impressió digital, i de creació lumínica i combinada en base d’eines computacionals ( scripts). Una munió fantàstica d’artistes, amb entusiasme i una generosa profusió de mitjans estan realitzant una ingent obra digital que, aviat, sembla evident, serà una revolució? M’ha cridat l’atenció el GIF ART. Les seves fotografies “estàtiques”, en les quals prenen moviment alguns elements interns, en bucle, m’ha sorprès. Tot el que no coneixem, sorprèn.

Sobretot quan l’autor, intel·ligentment, utilitza la tècnica per aclarir conceptes que la realitat quotidiana, que una foto estàtica no pot oferir-nos. Els amaga perquè la nostra mirada és massa plena d’informació. El GIF ART a mig camí, entre la fotografia i el vídeo, aconsegueix que l’espectador focalitzi la mirada i entri en un estat de percepció diguem que a mig camí de la sorpresa paralitzant. Existeix el perill d’una lleu hipnosi, seducció inconscient que hem d’esquivar, deixant de mirar l’obra per uns segons. Una experiència interessant. La idea de sorprendre a l’espectador està lluny de mi. Si la sorpresa és volguda, ha de ser allunyada del típic i el tòpic. El pas del temps ressitua, esperarem si la sorpresa conté prou substància per mantenir-se.